Значението на социалните ценности

Какво представляват социалните ценности:

Социалните ценности са набор от ценности, признати като част от социалното поведение, очаквано от хората, които са част от общност.

Социалните ценности са класификация на ценностите като цяло, като се разбира, че те са представяне на качествата и добродетелите, които притежават и представляват човек, факт или обект.

Също така може да се каже, че социалните ценности се стремят да постигнат и поддържат баланс в поведението на индивидите. Въпреки това, стойностите понякога могат да генерират противоположни стойности от тяхното тълкуване.

Например, когато ценността на уважението се практикува в група приятели, е известно, че обиди или малтретиране няма да бъдат породени между тях извън разногласия по една или друга причина. Това е възможно, защото приятелството се поставя пред всяко недоразумение или спор.

Значението на социалните ценности се крие във факта, че те укрепват човешките взаимоотношения, поради което се признава необходимостта от прилагане на уважение, приятелство, справедливост, свобода, любов, честност, толерантност и други ценности с цел в търсене на по -добро бъдеще.

Важно е да се подчертае, че социалните ценности могат да се коригират или реорганизират с течение на времето и с промяната на нуждите на обществото и индивидите.

Следователно няма строг ред кои са най -важните социални ценности. Днес това може да е уважение, но в бъдеще може да е свобода.

Следователно социалните ценности се считат за трансцендентни, тъй като те се намесват в индивидуалните или социалните действия на хората с цел постигане на по -добри условия на живот.

Никоя социална стойност не действа независимо, защото заедно те образуват верига от ценности, които, когато се повтарят отново и отново, дават положителни резултати.

Вижте също:

  • 10 -те най -важни ценности в обществото и техните значения.
  • Домашен ред.

Примери за социални ценности

Има различни ценности, които могат да се разглеждат като социални ценности. Важно е обаче да се посочат кои са основните социални ценности и техните примери.

аз уважавам

Уважението е ценност, високо ценена от хората. Важно е преди всичко да уважавате себе си и да уважавате другите. Това е начин да се признае, че всички индивиди са важни, независимо от различията, които съществуват между нас.

Например внимателното изслушване на мнението на колега, дори когато те не споделят едни и същи идеи, е синоним на уважение.

Вижте също Уважение.

Справедливост

Прилагането на справедливостта на практика може да бъде трудна задача, особено след като става въпрос за зачитане и защита, по балансиран начин, на правата и задълженията на отделните лица в обществото.

Например, когато едно лице изневерява на друго лице чрез продажбата на превозно средство със скрити механични проблеми, това лице трябва да бъде санкционирано съгласно закона за причиняване на щети и измама на купувача.

Вижте също Справедливост.

Любов

Да обичаш себе си като личност и да обичаш хората около нас е ценност, която поражда щастие и комфорт. Да обичаш означава да уважаваш и приемаш другите такива, каквито са, да признаваш свободата им на мисъл и действие. Това също означава да оказваш подкрепа, без да искаш нищо в замяна.

Например, това е любов, когато приемаме приятел такъв, какъвто е и независимо от различията, които могат да съществуват между двамата, защото не го съдим, напротив, помагаме му да се усъвършенства и да става все по -добър всеки ден.

Вижте също Любов.

Свобода

Свободата се отнася до свободата да изразяваме чувствата си, да бъдем човека, който искаме, но без да нараняваме хората около нас. Свобода да бъдеш и да правиш каквото искаш. Неправилното действие пред закона обаче може да ограничи свободата на индивида.

Например, хората са свободни да влязат в магазин и да видят изложбата на предмети, които могат да докоснат и да сравнят с други, но не са свободни да вземат това, което искат, без да плащат паричната си стойност. Ако го направим, щяхме да извършим престъпление и да нарушим закона, чието наказание може да ни лиши от свобода.

Вижте също Свобода.

Толерантност

Толерантността се отнася до приемането, че всички ние сме уникални същества със силни и слаби страни. Следователно различията винаги ще съществуват и важното е да ги разпознаете и да знаете как да ги уважавате.

Например мненията за резултатите от футболен мач могат да бъдат много различни за зрителите. Толерантният човек обаче знае как да изслуша и сподели мнението си, без да предизвиква дискусии или да отменя думата си пред другите.

Тагове:  Общ Изрази - Популярни Наука