Значението на личните ценности

Какво представляват личните ценности:

Личните ценности са онези насоки, които всеки индивид установява, за да го адаптира към начина си на живот, да определи личността си, да постигне цели, да задоволи нуждите и да следва списък с положителни действия.

Личните ценности отразяват вътрешните нужди на всеки човек, техните желания и това, което смятат за важно. Те са част от поведенческите параметри, които индивидите имат и които считат за правилни.

Тези лични ценности са гъвкави и варират с течение на времето, когато хората растат, определят своята личност, преживяват различни ситуации и преодоляват трудностите.

Също така от образованието, дадено от родители, представители, в училище и религия, ще зависи до голяма степен да се определи кои ще бъдат най -важните ценности във всеки индивид.

Нито можете да пренебрегнете както положителните, така и отрицателните преживявания, те оставят следи, които могат да повлияят на определени поведения и пози.

Оттук и значението на етиката и морала, както като принципи на живота, така и като лични ценности. Правенето на добро ще донесе по -голямо удовлетворение на индивида.

Понякога обаче хората ще правят грешни и дори насилствени неща, за да постигнат цел.

Примери за лични ценности, които генерират негативни последици, са расизъм, робство, убийство, насилствени действия за налагане на авторитет и др.

Тези ценности, далеч от принципа на етиката, са надделявали в обществото в различни периоди от историята.

Личните ценности служат като напомняне за типа живот, който всеки човек иска да води, да бъде приет в група, в обществото, да споделя опит, чувства и да дава и получава положителни отговори на трудни ситуации.

Оттук и значението на непрекъснатото оценяване и балансиране на личните ценности, които се прилагат, и отделяне на необходимото време за преценка кои са най -важните и защо, както в личен, така и в социален план.

Най -изявените лични ценности

Личните ценности, както подсказва името, ще зависят от личността на всеки човек. За някои уважението и приятелството ще бъдат по -важни, за други честността и ангажираността.

Съществува обаче списък с ценности, които като цяло са важни и признати от всички.

аз уважавам

Уважавайте себе си като личност и уважавайте другите. Да проявяваш уважение означава да оцениш хората около теб за това, че са хората, това е синоним на справедливост и толерантност. Уважението също предполага духовни и здравни грижи за себе си.

Например, уважавайте възрастните хора, като слушате внимателно техните съвети.

Толерантност

Бъдете толерантни и уважавайте живота, който водят другите. Това е да знаеш как да слушаш и да обменяш мнения. Разберете, че всички хора са уникални личности със свои черти, които понякога не ни харесват.

Например, обмен на идеи и мнения по уважителен начин с онези хора, които познавате, които имат други обичаи и житейски опит.

Честност

Да си честен означава да действаш под истината и да си искрен с изразеното. Не лъжете и не лъжете другите. Честните хора действат от уважение.

Например, да кажете на учителя истината, когато забравят да изпълнят училищна задача или дейност и да не отговарят с лъжи.

Отговорност

Това е способността да се поемат отговорности и да се отговори на ангажимент или задължение. Отговорността също е отражение на честността на хората, че тяхната дума и ангажимент са валидни. Това също предполага поемане на последствията от нашите действия.

Например, когато поемете отговорността да заемате книга за няколко дни и да я върнете на собственика й, в добро състояние и в рамките на очакваното време.

Справедливост

Справедливостта води до равенство. Отнасяйте се еднакво към всички, като зачитате правата и задълженията, които ни отговарят като хора, които са част от обществото.

Бъдете справедливи в това, което се предлага или допринася. Задълженията и правата са равни за всички граждани.

Например, ако тортата е споделена, идеалното е да се режат парчета с еднакъв размер за всички, а не някои по -големи от други в зависимост от това дали са по -ценени от друга.

Свобода

Той се отнася до способността на хората да мислят и да вземат решения за нашия живот. Свободата на един човек е ограничена, когато засяга свободата на друг. Да бъдеш свободен означава също да носиш отговорност за извършените действия и придобитите задължения.

Например хората са свободни да изразяват мнението си по всякакви теми, стига да не проявяваме неуважение към другите и да се практикува толерантност.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки Изрази-На-Английски