Значението на семейните ценности

Какво представляват семейните ценности:

Семейните ценности са съвкупността от вярвания, принципи, обичаи, уважителни отношения и прояви на привързаност, които се предават през поколенията.

Семейството е основата на всяко общество. Първите морални, лични и социални ценности се усвояват у дома чрез ученията, които родителите предават на децата си и които от своя страна са преподавани от техните баба и дядо, братя и сестри, чичовци и други роднини или близки.

Семейните ценности укрепват връзките на съюз, уважение и доверие.

Грижата един за друг, зачитането на възрастните хора, сътрудничеството в домакинството, милостта и честността кара хората да действат като добри граждани във всяка от социалните групи, от които са част.

Например в училище по време на спортни и културни дейности или в общността, където живеят, това са пространства, където семейните ценности се отразяват и прилагат на практика.

Най -общо се разбира, че семейните ценности са всички тези, които се считат за приемливи за обществото.

Въпреки това, в някои случаи и по различни причини има семейства, чиито ценности са отрицателни или лоши примери.

Например в семейства, където преобладават баналността, егоцентричността или чувството за превъзходство, те преподават и предават ценности, които канят хората да действат неправилно в обществото.

Важно е семействата да имат добре определени ценности, на които се основават, тъй като те от своя страна ще бъдат предадени на техните потомци.

Наличието на последователни ценности е част от изграждането на семейството, от неговото единство и доверието сред всички негови членове.

Вижте също Семейство.

Най -важните семейни ценности

Има дълъг списък от ценности, които се прилагат на практика и се предават от поколение на поколение във всяко семейство. Има обаче някои, които се открояват със значението и нуждата си в обществото.

аз уважавам

Уважението е ценност, която се намира във всички пространства, в които индивидът действа. Важно е да уважавате себе си като личност, така че другите да ни уважават.

По същия начин мненията и чувствата на членовете на семейството трябва да бъдат уважавани и ценени.

Принадлежност

Отнася се за чувството за принадлежност, всички членове на едно семейство трябва да се чувстват и да се разпознават като важна част от него. Принадлежността също показва единство и уважение.

Съжалявам

Прошката е много важна ценност. Хората са индивидуални същества, които се справят с чувствата ни по различни начини. Някои прощават по -бързо от други.

Това е ценност, която трябва да се приложи на практика, колкото и трудна да е тя. Например прощаване на брат или сестра за неволно повреждане на лични вещи.

Ангажираност

Това е ценност, която трябва да се учи от най -ранна възраст. Ангажираността означава отговорност. Хората, които поемат ангажименти, дават думата си, че ще изпълнят обещанията и задълженията си. Например ангажиментът да се обучават децата у дома, да им се дава любов и добри примери.

Благодарност

Той се отнася до признаването на това колко важен е човекът, чувствата или усилията. Това е начин да бъдем благодарни за това, което някой друг може да направи за нас. Прегръдката като жест на благодарност към брат, баща или майка, когато ни помагат да направим нещо, е пример за благодарност.

Търпение

Търпението е готовността да се насочи импулсивността на реакцията в онези моменти, които са по -малко приятни и от голямо раздразнение или нервност. Спокойствието и търпението помагат да съсредоточите мислите си, преди да действате или да говорите.

Например, в средата на ситуация на раздразнение, преди да реагирате импулсивно, е препоръчително да анализирате случващото се и да намерите най -доброто решение.

Традиции

Семейните традиции са това, което ги отличава един от друг. Всяко семейство е специално и има свои собствени кодове. Традициите са част от това споделяне и ни позволяват да запазим най -добрите семейни спомени, като споделяме уникални моменти като рожден ден, Коледа и други.

Комуникация

Комуникацията е част от уважаването и казването на нещата навреме и учтиво. Избягвайте недоразумения и търсете най -добрите решения на проблемите. Комуникацията трябва да бъде постоянна, ясна и уважителна.

Самочувствие

Самочувствието е визията, която всеки човек има за себе си. Важно е хората да се приемат такива, каквито са и да се ценят за това, което са.

Това е част от изграждането на силна личност и от способността да разпознава кои са силните и слабите страни на всеки индивид.

Именно в семейните ядра самочувствието се развива и насърчава от най-ранна възраст.

Скромност

Важно е в домовете да се подчертае, че всички хора са равни, тоест никой не струва повече или по -малко от друг.

Скромната житейска нагласа ще позволи на хората да ценят себе си и другите повече, разпознавайки силните и слабите страни на всеки един от тях.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки Наука