Значението на културните ценности

Какви са културните ценности:

Културните ценности са тези, които представляват съвкупност от вярвания, езици, обичаи, традиции и взаимоотношения, които идентифицират общество или група хора.

Културното наследство на едно общество, общност или етническа група е съставено от културни ценности, следователно те са различни и изключителни за всяка социална група.

По същия начин културните ценности дават възможност да се установи културната идентичност на хората, техните навици, нагласи и социални характеристики.

Поради тази причина културните ценности могат да бъдат диференцирани между различните общности, независимо от наличието на поредица от споделени човешки и социални ценности.

В този случай преобладава значението на материалните и нематериалните активи, които съставляват културните ценности. Например, уважавайте национален символ, показвайте възхищение от известна личност в историята, грижа за националните паркове, уважение към местните етнически групи и др.

Културните ценности позволяват на хората да се идентифицират със социална група, да генерират чувство за принадлежност и корени в обичаите, на които са ги учили през целия си живот.

Ценности и култура

Важно е да запомните, че ценностите са качествата, характеристиките и принципите, които се считат за положителни за хората да прилагат на практика и да показват най -доброто от начина си на живот.

От друга страна, значението на културата обхваща всички онези знания, вярвания, традиции, гастрономии, художествени и литературни изрази и навици, които идентифицират група хора, които принадлежат към регион или държава.

Чрез обединяване на двете значения се получава терминът културни ценности, който излага широкото чувство за принадлежност, което индивидите изпитват към своите обичаи, качества и начин на живот.

Културните ценности насърчават корените, които индивидите имат за своите обичаи и традиции. Те са част от наследство, което се предава от едно поколение на друго с течение на времето.

Културните ценности обаче могат да променят своята конотация или значение в резултат на настъпилите социални и културни промени. Следователно те са абстрактни и променливи във времето.

Вижте също:

  • Стойности.
  • Култура.

Значението на културните ценности

Значението на културните ценности се състои в създаването у хората на по -голям характер на почтеност и отговорност, както и на чувство за принадлежност към техните корени и култура.

Когато хората популяризират тези ценности в другите членове на обществото, те отварят вратите към разбирането и приемането на различията по отношение на другите хора.

Толерантността, уважението, равенството, свободата на поклонение, наред с други, са някои примери за културните ценности, които се практикуват.

Примери за културни ценности

Има много примери за културни ценности. Някои обаче са кръстени, за да изложат по -добре своята важност и близост до ежедневните дейности.

Традиции

Традициите са основна част от културните ценности, следователно запазването на техните наследствени практики е пример за ценност и зачитане на произхода на всеки човек.

Религия

Съществува голямо разнообразие от изрази на духовност и ритуални или религиозни практики, които са разпространени по целия свят и идентифицират хората с определена социална група. Религията, която практикуват хората около нас, трябва да бъде уважавана.

Справедливост

Компаниите трябва да имат поредица от правила и разпоредби, които установяват актовете, които се считат за етични и правилни пред тези, които не са. Всички граждани имат еднакви права и задължения пред закона. Справедливостта е ценност, която отговаря на необходимостта от поддържане и насърчаване на обществения ред.

Поздрав с целувка

Много общества по традиция имат културни традиции да включват една, две или повече целувки, когато поздравяват и се сбогуват с хората. Това е акт, който показва привързаност, уважение и приятелство. Въпреки това, той не се счита за културна ценност в много общества.

Щедрост

Щедростта е културна ценност, която се предава с течение на времето, позволява на хората да си дадат възможност да помагат на другите и да се опитат да разберат ситуациите си. Това е акт на оказване на подкрепа, без да се очаква нищо в замяна и предполага уважение и солидарност.

Пунктуалност

Точността е синоним на уважение и отговорност. В много общества закъснението се мръщи, счита се за липса на уважение и сериозност пред ангажимента.

национална идентичност

Националната идентичност е свързана с чувството за принадлежност, което индивидът чувства и култивира към място и общество. Той също така се позовава на възможността да имате общо гражданство и набор от обичаи.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Наука Религия И Духовност