Значение на Waver

Какво е Waver:

Вациларен е глагол, който може да означава да се движи, да се люлее или да се клати човек или нещо; да се съмнявате, да се колебаете или да не сте много сигурни в нещо; забавлявайте се или се наслаждавайте или дразнете някого. Думата като такава идва от латинското vacillāre.

Нещо се колебае, което не е твърдо, което е нестабилно. Например: „Пружините на леглото се разклатиха, когато той легна, напомняйки му да затегне някои винтове“.

Някой, който не е много сигурен в нещо или чиито убеждения са загубили солидност, се колебае: „Когато научи какво се е случило в Германия, той се поколеба в своите фашистки идеали“.

Също така се колебаем, когато се съмняваме в нещо или се чувстваме нерешителни: „Той се поколеба преди да подпише, когато си спомни какво му беше казала майка му“.

Тагове:  Общ Технологични Електронни Иновации Изрази-На-Английски