Значение на UUID

Какво е UUID:

UUID означава Универсален уникален идентификатор, което на английски буквално означава „универсален уникален идентификатор“.

Като такъв, UUID е стандартен идентификационен код, използван в процеса на изграждане на софтуер.

Използва се за създаване на универсални уникални идентификатори, които позволяват да разпознават и различават обект в системата или един и същ обект в различни контексти.

UUID е дълъг 128 бита, тоест 16 байта. Броят на възможните UUID е 3x1038, така че вероятностите за съвпадение на два UUID кода са изключително ниски.

Като такъв UUID се състои от 32 цифри, разделени в пет групи, които се подчиняват на следната форма: 8-4-4-4-12. Тоест 36 знака и четири тирета, които ги разделят. Например: 670b9562-b30d-52d5-b827-655787665500.

UUID в данъчната администрация

В Мексико, за системата за данъчна администрация (SAT), UUID е еквивалентът на фискалното фолио, което е доставено на данъкоплатците. В този смисъл UUID е един от задължителните компоненти, които новата версия на електронното фактуриране на SAT трябва да съдържа. Сега обаче може да бъде поискано от упълномощените доставчици на сертификати, които го възлагат по време на валидирането на документа, а не само от SAT, както по -рано.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни