Значение на актуализацията

Какво е актуализация:

Думата актуализация идва от английския език, което означава „актуализация“, „модернизиране“. Терминът актуализация е дълбоко свързан с технологиите, тъй като се използва за актуализиране на софтуер, операционни системи, компютърни програми, игри и др.

Актуализацията се състои в търсене на по -нова информация или данни. Актуализацията може да се постигне чрез отделния човек или чрез самия софтуер, както е случаят с актуализирането на определени програми, които се извършват ежедневно, седмично или месечно, като например: антивирусната програма.

Терминът актуализация се отнася до малки промени, като малки актуализации или корекции, към операционните системи и инсталирането на кръпки, без да е необходимо да се променят. Актуализацията е необходима и съществена за постигане на по -добра работа в устройството, устройството и приложенията.

Актуализиране и надграждане

Надстройката се използва за актуализиране на хардуер, софтуер или фърмуер, за по -нова или по -нова версия, както и: дънна платка, мрежова карта, процесори и др. Актуализациите за надстройка за по -добра версия, като например: актуализацията на Windows за новата версия и заедно с нея носи подобрение, с нови функции и увеличаване на съществуващите.

Ключовият въпрос, който трябва да знаете, ако говорите за актуализация или надстройка, е да знаете дали актуализацията е донесла подобрение или предимство с актуализацията, ако отговорът е положителен, без съмнение говорите за надстройка, в противен случай говорите за актуализация.

За повече информация вижте статията за надстройка.

Тагове:  Изрази - Популярни Поговорки И Поговорки Изрази-На-Английски