Значението на предателството

Какво е предателство:

Думата предателство се отнася до акт или поведение на нелоялност или липса на ангажираност, която съществува между двама или повече участници. Терминът произхожда от латинския традиция което означава предателство, тоест действие, което води до разрушаване на доверието.

Предателствата се генерират в различни пространства или ситуации от ежедневието. Лицето, което извърши предателство, обикновено измами и нарани засегнатото лице морално, икономически, семейно и дори социално, като прекъсне връзките на доверие и лоялност.

Предателство може да се случи във всяка област на живота, било то работа, семейство, приятелство и дори в политически, социални и икономически дейности.

За съжаление има хора, които могат да предадат други и дори да предадат корпорации или компании чрез различни действия и независимо от техните последствия.

Сред най -известните примери за предателства през цялата човешка история, които илюстрират това поведение, предателството на ученика Юда Искариотски към Исус от Назарет се откроява, когато той го идентифицира пред преследвачите си.

Тази ситуация е очаквана от Исус на Тайната вечеря със своите ученици и е подробно описана в Библията.

Вижте също Лоялност.

Има и други примери за предателства, особено в различни литературни, театрални и кинематографични произведения, в които се разкрива погрешното поведение на техните герои и как това се отразява на другите.

Да предадеш означава да отречеш и скъсаш връзките на доверие, изградено с течение на времето.

Връзките на двойките, по различни причини, могат да бъдат засегнати от предателството на един към друг, било то чрез неверно поведение, или защото те действат или реагират по начин, противен на това, което любимият човек очаква в романтичната си връзка.

Вижте също Изневяра.

По същия начин, това може да се случи между приятелство, когато доверието и ангажираността между двама или повече приятели е нарушено или когато ситуации на предателство възникнат поради неочаквано поведение, като например малтретиране чрез думи или действия и реакции.

На работното място предателствата също са много чести, особено когато човек иска да контролира ситуация в своя полза и независимо от това как това може да повлияе негативно на колегите му.

Трудовото предателство може да възникне чрез конкурентоспособността на хората, кражба на информация и дори присвояване или измами.

Понякога обаче предателствата на партньор, между приятели или работа не са доброволни или умишлени, но вредата или досадата не спира да генерира у други хора и по същия начин се отслабва доверието.

Вижте също Доверие.

Сега в областта на правото има набор от разпоредби, които регулират поведението на хората, които действат неправилно или срещу държавата си, това се нарича държавна измяна.

Измяната срещу отечеството се разбира като престъпление, извършено от цивилен или военен, който действа срещу сигурността на страната си, нейните институции и граждани. Например конспирация срещу правителство, публикуване на специална информация за държавата, членство в терористични групи или нелегален трафик, наред с други.

Въпреки това, в зависимост от справедливостта, прилагана към хората, които извършват тези престъпления, и от приложимото наказание, понякога тя се счита не само за проста държавна измяна, но и за акт на държавна измяна и нейната присъда или наказание е по -силно.

Тагове:  Изрази - Популярни Наука Религия И Духовност