Значението на работата във физиката

Какво е работа във физиката:

Работата се дефинира във физиката като сила, приложена към тяло, за да го премести от една точка в друга. Прилагайки сила, потенциалната енергия се освобождава и прехвърля към това тяло и се преодолява съпротивление.

Например повдигането на топка от земята включва извършване на работа, тъй като върху обект се прилага сила, тя се движи от една точка в друга и обектът се подлага на модификация чрез движение.

Следователно във физиката можем да говорим за работа само когато има сила, която, когато се приложи към тяло, му позволява да се движи към посоката на силата.

Работната формула е представена по следния начин:

T = F d cosα

Въз основа на формулата работата е продукт на силата, умножена по разстоянието и по косинуса на ъгъла, който се получава между посоката на силата и посоката на движещия се обект.

Не може обаче да се извършва никаква работа (нулева работа) при повдигане или задържане на обект за дълго време, без да се движи като такъв. Например, при повдигане на куфарче хоризонтално, тъй като ъгълът, образуван между силата и изместването, е 90 ° и cos 90 ° = 0.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази-На-Английски Общ