Толерантност: определение и примери в 7 изображения

Толерантността се отнася до способността да уважаваме всичко различно от собственото, което не споделяме и дори това не може да бъде потиснато, тоест мнения, вярвания, чувства, обичаи и др.

Да бъдеш толерантен не означава да бъдеш безразличен, напротив, това е морална ценност, която ни позволява да разпознаваме и приемаме различията към всичко различно за нас, генерира дискомфорт или не споделяме.

Толерантност към културното разнообразие

Толерантността е елемент, който преминава през обществата, така че хората да се уважават и да живеят в хармония въпреки различията в различните културни и традиционни изрази. Уважението и оценяването на културното разнообразие е пример за толерантност.

Политическа толерантност

В областта на политиката е важно да слушаме, анализираме и зачитаме различните идеологически тенденции на хората около нас. Това е пример за толерантност при провеждане на политически дебати с надлежно уважение и като се има предвид значението на обмена на мнения и предложения.

Толерантност към религиозното поклонение

Зачитането на религиозните обичаи на онези, които изповядват друга вяра, е синоним на толерантност. Не става въпрос за обсъждане кой религиозен култ е по -висш или по -нисък от другия, а по -скоро за уважение и учене от различните изрази на вярата.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни Общ