Значението на телеологията

Какво е телеология:

Телеологията е линия на изследване, която принадлежи към метафизиката и е отговорна за изучаването и анализирането на причините, целите или целите, които индивид или обект търси. Следователно, това не е случаен процес, тъй като краят оправдава причината за съществуването му.

Думата телеология произлиза от гръцки телескопи което означава "край" и на лога посочващ „учение“ или „изследване“.

Концепцията за телеология възниква в Древна Гърция, когато мислителите се занимават с изучаване и търсене на отговори на различни универсални въпроси.

За Аристотел телеологията се управлява от четири причини, които обясняват причината и края на явлението.

  • Официална причина: тя се осигурява като нещо.
  • Материална причина: отнася се до състава.
  • Ефективна причина: какво я причинява или генерира.
  • Крайна причина: защо съществува; телеологията се основава на тази последна причина.

Във връзка с поведението на човешкото същество, телеологичното действие отговаря на намерение, което представлява бъдещ проект или план, който трябва да се приеме по отговорен и критичен начин, за да се отговори на конкретна ситуация.

Следователно телеологията реагира на намерение с ясна цел, а не на моментни желания или намерения на индивида.

Вижте също

  • Метафизика.
  • Телеологически.

Телеология и религия

След конфигурирането на християнството и Никейския събор през IV век класическите мислители и философи навлязоха в теологичните изследвания, генерирайки движение, известно като схоластика, чрез което телеологията се опита да отговори на божествените мистерии, на Божиите творения и тяхната цел. Християните подкрепиха много от съдържанието му в телеологията, за да дадат убедителни отговори.

Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни