Значение на TDMA

Какво е TDMA:

TDMA означава Многократен достъп с разделяне на времето, което на испански превежда Multiple Access by Time Division. Като такава, тя е безжична технология от второ поколение, използвана в телекомуникациите.

В този смисъл цифровите клетъчни системи TDMA могат да използват общ канал за комуникация между множество потребители, тъй като информационните единици са разпределени в няколко времеви интервала. Каналите като такива могат да бъдат разделени на до осем различни времеви интервала.

Следователно, с технологията TDMA, на всеки потребител, който осъществява повикване, се присвоява определен времеви интервал за предаване. По този начин множество потребители могат да използват един и същ канал едновременно, без да се намесват помежду си.

Освен това, тъй като телефонът се нуждае само от два периода от време, за да изпраща и получава аудио, оставащото време може да се използва за други операции, като например, че потребителят има сигнал за изчакващо повикване или че може да превключва между две повиквания .

Технологията TDMA, която започва да се развива през 80 -те години, е внедрена едва през 1992 г. от някои от най -големите телекомуникационни компании в света. Понастоящем както в Европа, така и в Япония TDMA се използва, защото е проста, много надеждна техника и широко доказана в търговските комуникационни системи.

Тагове:  Общ Поговорки И Поговорки Наука