Смяна Значение

Какво е Swap:

Размяна Това е дума от английски, която можем да преведем на испански като бартер, размяна или бартер.

Използването му днес е разширено до множество дейности и процеси, които включват всякакъв вид обмен.

Във финансовата сфера се отнася до размяна на стоки или услуги, докато за информационните технологии размяна Това е място за обмен на твърдия диск на компютър, използвано за управление на определени процеси.

The размяна (или обмен), има дори развлекателни приложения, с използване на приложения за смяна на лица (Размени лице), или използването му в художествени произведения във връзка със ситуации, при които героите сменят тялото си (смяна на тялото).

Размяна финансов

В областта на финансите, като напр размяна (или финансов суап) се нарича размяна на стоки или услуги между две страни в бъдеще.

В този смисъл, размяна Това е споразумение, с което двете страни определят размера на бъдещия финансов суап, определят графика на плащанията, продължителността, наред с други неща.

Като такъв, това е договор, който се стреми да отговори на специфичните нужди на двете страни.

Тагове:  Религия И Духовност Наука Изрази-На-Английски