Значение на символа за pi (π)

Какво е символ на pi (π):

Символът за pi представлява ирационално число, тоест с безкрайни десетични числа и без повтарящ се модел.

Числото пи е известно във версията си с два знака след десетичната запетая 3.14 и присъства в много от физическите, химичните и биологичните константи, поради което се нарича фундаментална математическа константа.

Символът за pi (π) е шестнадесетата буква от гръцката азбука и се използва като символ на педагогиката. В математиката символът pi представлява числото 3.1415926535897932, с 16 знака след десетичната запетая.

Символът за pi е известен и в геометрията като резултат от разделянето между дължината и диаметъра на окръжност. Числото пи присъства естествено във фрактали, например в растежа на растенията, и изкуствено, във формули, необходими за сателитно местоположение (GPS) и гласови асистенти, които разпознават гласовете като команди.

От 1999 г. Камарата на представителите на Съединените щати на Северна Америка декретира 14 март за Национален ден на пи за всичките си приноси в науката и технологиите.

Символ Pi на клавиатурата

Поради разликата в типовете клавиатури, най -бързият начин да въведете символа е да маркирате символа pi π, да изрежете (CTRL + C) и след това да поставите (CTRL + P) там, където искате да го поставите. Менюто за изрязване и поставяне се намира, като натиснете левия бутон на мишката с избраната дума или като задържите пръста си върху сензорните екрани.

Друг начин е да отидете да стартирате в главното меню на операционната система и да използвате следната команда, за да отворите символната карта:% SystemRoot% system32charmap.exe. След това намерете или нарисувайте символа, в този случай символа за pi, и го плъзнете в документа.

Тагове:  Общ Технологични Електронни Иновации Изрази-На-Английски