Значение на символа

Какво е символ:

Символът е чувствително и невербално представяне на сложна идея, което е резултат от процес на усвояване и синтез на споменатата идея в културата. Това чувствително представяне може да бъде графичен, визуален, слухов или образен елемент. Следователно, символ възниква от процес на конвенционализиране на понятие и начин на изразяването му, различен от словесния език.

Думата произлиза от латинския термин символ, и това идва от гръцки σύμβολον (символ). Образува се от корена без, което означава „със“, „заедно“ или „обединени“ и от кит, което означава „стартиране“. Следователно, в етимологичен смисъл символ е това, което е хвърлено, за да се обедини.

Това означава, че около символ има социална конвенция, която позволява на всички участници да придадат едно и също значение на символа.

В преносен смисъл се казва, че когато човек е консолидирал голямо влияние в социалната среда, той се превръща в символ. Например: „Певицата Мадона е символ на съвременната женственост“, фраза, приписвана на дизайнерката Донатела Версаче.

Функция на символите

Символите имат функцията да предават сложни или абстрактни значения, чиято плътност е трудно да се обобщи в ежедневния език. Например чувства, религиозни ценности, социални ценности, числени ценности, култури, националности, идеологии, опасност и антиценности, наред с други.

Те не обясняват понятията както езикът, но позволяват тези понятия да бъдат комуникативни и разбираеми, тъй като те не действат на логическо ниво, а по -скоро несъзнателно и подсъзнателно.

Следователно символите позволяват посредничество между видимото и невидимото, конкретното и абстрактното.Символът има и обединяваща сила, тоест успява да синтезира различни нива на значимост в един -единствен елемент.

Тъй като улесняват процесите на разбиране на реалността, символите имат образователно и дори терапевтично значение.

И накрая, разбирането на символа позволява на индивида да се разпознае като принадлежащ към социокултурна група.

Характеристики на символите

 • Те са част от човешкия начин на съществуване;
 • Те са представителни;
 • Те са неделими;
 • Те са колективни, а не индивидуални;
 • Те също имат естетическо призвание;
 • Те се възприемат на подсъзнателно или несъзнателно ниво;
 • Те са значими.
 • Ефективността на даден символ зависи от валидността на неговото използване и значение в определена култура. Ето защо е възможно:
  • че произходът на даден символ е забравен, но все още носи значението на понятието (например символът на медицината);
  • значението на символа се трансформира поради промяна в историческите условия (например свастиката).

Видове символи

Има толкова много видове символи, колкото културни изрази и социални сфери на взаимодействие. По този начин символите могат да бъдат класифицирани според техния стил, функция или обхват на разпространение. Тук можем да споменем някои от най -разпространените символи, които откриваме в западната култура.

Графични символи

Под графични символи имаме предвид знаците, които представляват звуци или идеи, в зависимост от вида на писането. В случай на азбуки, всеки знак представлява звук.

Има и други видове писане, при които всеки знак представлява понятия. Например числа, пиктограми, йероглифи, идеограми и др.

Научни символи

Това е поредица от графични изображения на научни понятия, които описват операции, абстракции, концепции, материали и т.н. Например символите на международни измервателни системи (W, ºC, ºF, Hz), символи на биологията (♀, ♂, RH-, RH +), геометрични символи (º, π), математически символи ( +, -, ÷ , х).

Много ясен пример са химическите символи. Те са съставени от букви и цифри, които се използват за представяне на химични елементи. Например, H₂O е представяне на химичния състав на водата, съставен от две молекули водород (H) и една от кислород (O).

Тагове:  Религия И Духовност Наука Поговорки И Поговорки