Значението на сушата

Какво е суша:

Сушата е сух период, който продължава значително. Характеризира се с това, че по време на сушата наличността на вода е под обичайните си нива и следователно не може да задоволи нуждите на живи същества (животни, растения и хора), които обитават даден регион.

Основната причина за сушата е липсата на дъжд или валежи, което се нарича метеорологична суша.

Когато метеорологичната суша продължава, тя се превръща в хидрологична суша, характеризираща се с факта, че водните ресурси на даден регион са под нормалните нива, които не могат да задоволят обичайното търсене.

Много продължителната хидрологична суша, от друга страна, може да доведе до ситуация на засушаване, което би довело до опустиняване на земята.

Вижте също Desert.

Сушата влияе сериозно върху условията на живот на дадено място и затова влиянието й както върху растителния живот, така и върху животинския и човешкия живот е важно.

Причини за суша

Сушата може да се дължи на много фактори, като основният е липсата на валежи. Валежите се получават благодарение на поредица от атмосферни условия, които, ако не бъдат изпълнени, могат да доведат до липса на дъжд.

Има и периодични климатични колебания, които засягат определени региони и генерират сезони на относителна недостиг на дъжд. Пример за това е феноменът El Niño, който засяга част от американския континент.

Човешкият фактор обаче може също да допринесе за създаването на условия за суша, особено когато се извършват дейности, които насърчават ерозията на почвата и влияят върху способността им да абсорбират и задържат вода. По този начин дейности като свръхексплоатация, прекомерно напояване или обезлесяване могат да доведат до засушаване.

Тагове:  Изрази - Популярни Технологични Електронни Иновации Общ