Значението на физическото здраве

Какво е физическо здраве:

Физическото здраве се състои от благосъстоянието на тялото и оптималното функциониране на организма на индивидите, тоест това е общо състояние на хората, които са в добро физическо, психическо, емоционално състояние и които не страдат от какъвто и да е вид болест.

Световната здравна организация (СЗО) определя здравето като това състояние на благосъстояние, което надхвърля това, че не страдате от болести и което включва също физическо, психическо и социално благополучие.

Когато хората са в оптимално физическо здраве, те могат да се занимават с различни дейности, да насърчават благосъстоянието и да продължат да развиват или развиват умения за цялостното си здраве.

Физическото здраве също се отнася до анализи или проучвания, свързани с храната и храненето, болести или състояния, които могат да съществуват преди това, и такива, които могат да бъдат предотвратени, физическа активност, която трябва да се извършва, и дори се отнася до образование за това как да се поддържа здравословен начин на живот.

Когато човек е в добро физическо здраве, тялото му е здраво и без болести, следователно психическото и емоционалното му здраве също са в добро състояние.

Въпреки това, физическото здраве може да бъде засегнато по различни начини в зависимост от начина на живот на всеки индивид, средата, в която живее или работи, според генетиката, която притежава и дори зависи от медицинските съвети, които получава.

Има много случаи, в които, въпреки че хората се опитват да водят здравословен живот, по един или друг начин те не успяват и това може да бъде до голяма степен свързано с околната среда, където се развиват, и, от друга страна, с болести или състояния, наследени през цялото време семейството.

Вижте и значението на:

  • Здраве.
  • Физическо проучване.

Как да поддържаме физическо здраве

Поддържането на стабилно физическо здраве е част от отговорностите, които всеки човек има със себе си и могат да бъдат постигнати лесно и чрез постоянство.

  • Хранете се здравословно и балансирано.
  • Поддържайте хигиена на тялото, тя трябва да бъде ежедневна дейност.
  • Спете часа, препоръчан от лекарите.
  • Имайте време за упражнения, поне три пъти седмично.
  • Планирайте редовни медицински прегледи, за да извършите общи прегледи и да избегнете или откриете възможни заболявания.
  • Имайки хармоничен начин на живот, тоест да не бъдете увлечени от импулсите на досади, тревоги или мъки, преди да действате импулсивно, трябва да се намери умствен и сантиментален баланс.

Психично и емоционално здраве

Физическото здраве е свързано с психическото и емоционалното състояние на всеки индивид. Поради тази причина често се казва, че тялото и умът са свързани. Като поддържате физическото здраве в добро състояние, вие също ще получите здравословно психическо и емоционално здраве и обратно.

Психичното и емоционалното здраве се крие в баланса, който човек има със заобикалящата го среда, неговите междуличностни отношения, комуникативните и изразителни способности, методите, прилагани за решаване на проблеми, наред с други.

Психичното и емоционалното здраве трябва да са в хармония с физическото здраве, тъй като до голяма степен фактът, че човек се чувства добре и го показва, е синоним на осъзнаване, че е в добро състояние, и в случай на справяне с някакво заболяване или здравословен проблем , позитивното мислене и оптимизмът помага на вашата физическа годност по невероятен начин.

Творчеството, спонтанността, дисциплината, самочувствието и личната сигурност зависят от процент от психическото и емоционалното състояние на всеки индивид. Докато психическото и сантиментално състояние на човека е стабилно и балансирано, по -добро ще бъде представянето му в ежедневните дейности.

Вижте също значението на психичното здраве.

Социално здраве

Социалното здраве се отнася до способността на хората да живеят в съответствие с физическото и психическото си здраве.Тоест, социалното здраве показва как хората могат да задоволят своите физически и психологически нужди чрез обстоятелствата, при които всеки индивид действа.

От друга страна, чрез социалното здраве е възможно да се знае каква е връзката на хората с тяхната среда и как те извършват ежедневните си дейности, които могат да функционират като индикатор за общото благосъстояние на хората и дори на обществата.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Изрази - Популярни Наука