Значението на напускането на Гватемала да влезе в Гватепеор

Какво напуска Гватемала, за да влезе в Гватепеор:

„Оставете Гватемала, за да влезете в Гватепиор“ е поговорка, която се формира от игра на думи. Като такъв, той изразява парадоксалната ситуация на някой, който, като избягва лоша ситуация, в крайна сметка попада в по -лоша.

В този смисъл това се отнася за ситуации, в които въпреки факта, че се стремим да избягаме от опасността, това избягване в крайна сметка води до друга ситуация, която е още по -компрометирана, тоест човек оставя лоша ситуация, за да влезе в ужасна.

Например човек в дълг, който успява да избегне плащането на задълженията си към банката, но в крайна сметка попада в лапите на горчивите кредитори. Друга парадоксална ситуация би била тази на страна, заплашена от война от своя съсед, която, като поиска власт за помощ, в крайна сметка се подчинява на нейната власт.

На испански от Испания подобен израз би бил „да напуснеш Малага, за да влезеш в Малагон“, или „да напуснеш Шила и да попаднеш в Карибдис“.

Други изрази, които изразяват същата идея за бягство от една опасност и изпадане в по -лоша биха били например:

  • Подобно на глупака, който, бягайки от кучето, удари примката.
  • Прекъснете съдебния изпълнител и се възползвайте от магистрата.
  • Избягайте от локвата, за да паднете в тресавището.
  • Бягайте от огъня, за да паднете в жаравата.
  • Изскочете от тигана, за да паднете в жаравата.
  • Бягайки от праха, ударих калта.
  • Бягайки от бика, той падна в потока.
  • Излезте от локвата и паднете в езерото.
  • Излезте от калта и влезте в потока.
Тагове:  Поговорки И Поговорки Наука Технологични Електронни Иновации