Значение на Rol

Какво е роля:

Ролята е ролята или функцията, която някой или нещо представлява или изпълнява, доброволно или чрез налагане. Думата като такава идва от английски роля, което означава „роля на актьор“, а това от своя страна идва от французите роля.

Ролите са функции, които се приписват на човек, така че в определени ситуации или обстоятелства той да действа или да се държи според набор от насоки, за да удовлетвори поредица от очаквания.

В този смисъл актьор може да играе ролята на зло в детска пиеса, политик може да играе ролята на говорител на своята партия, журналист може да играе ролята на интервюиращ в телевизионна програма, или чичо може да играе ролята на баща на племенника си.

Друго значение на ролята, което произлиза от късния латински rotŭlus, което означава „малко колело“, може да се отнася до ролка или ролда, или до списък или изброяване.

Социална роля

Социалната роля е тази, която индивидът играе в определени ситуации според набор от поведенчески насоки, установени от обществото. По този начин социалната роля би се превърнала в това, което се очаква от поведението на индивида в неговата социална среда.

Социалните роли определят как хората се отнасят един към друг и към определени социални институции като семейството, образованието, религията, политиката или икономиката. Всяка социална институция се ръководи от специфични норми или насоки, които индивидът трябва да спазва, за да не бъде отхвърлен или изключен.

Например от жена в ролята на майка ще се очаква да се грижи за децата си, да внимава за техните нужди, да ги възпитава и обича. Поведение, различно от това, обикновено поражда определени социални санкции.

Роля на пола

Ролята на пола се отнася до набора от социални норми, според които се очаква поредица от поведения от мъж и жена въз основа на това какво представляват мъжествеността и женствеността за дадено общество. Така ролята на пола ще се превърне в публичен израз на половата идентичност.

Тагове:  Наука Общ Изрази - Популярни