Значение на Quilombo

Какво е Quilombo:

Quilombo може да бъде паленка от кестеняви черни, бъркотия или шум, сложно или трудно нещо, публичен дом или отдалечено място.

Думата quilombo е глас от африкански произход, който идва от езика Kimbundu, език банту, който се говори в Ангола.

Първоначално, по време на робството, думата quilombo обозначава cumbe или palente, където кестенявите чернокожи, избягали от своите господари на роби, бягат да живеят в относителна свобода, извън контрола на колониалната власт.

Quilombos бяха места, организирани политически като общност около авторитета на лидер или вожд. Като цяло те бяха на уединени места, но близо до пещери и водоизточници.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Общ Изрази - Популярни