Значението на реторичния въпрос

Какво е риторичен въпрос:

Като риторичен въпрос той се нарича въпрос, чиято цел не е да изрази съмнение или да поиска отговор или обяснение по даден въпрос, а да постави известен акцент върху изразеното или да предложи твърдение.

Риторичният въпрос като такъв е литературна личност, известна още под името реторичен разпит или еротема.

Риторичният въпрос се състои от разпит, започнат, без да се чака отговор, тъй като отговорът е неясен по самия начин, по който е формулиран въпросът, предполагайки идея или гледна точка, които, казани по този начин, функционират като утвърждаване., предложение или акцент.

Начинът, по който риторичният въпрос постига това, е чрез симулиране на диалог или консултация със събеседника, но приемайки, че аудиторията е на същото мнение.

Риторичният въпрос се използва в аргументирани речи и текстове, където целта е да се убеди събеседникът, обществеността или приемникът около гледна точка по даден въпрос или въпрос и да се подканят да разсъждават, така че да променят позицията си.

Тагове:  Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни