Перспективно значение

Какво е перспектива:

Перспективата е термин, който е свързан с изкуството и затова се определя като изкуството да се представят обекти в картина, както се появяват в реалната равнина. Като такава перспективата е техника на рисуване, която създава илюзорни ефекти върху зрителя, който визуализира определено изображение от ъгъл и разстояние.

Думата перспектива има различни значения, всичко зависи от идеята, която искате да изразите. В икономическата област перспективата е анализът, който се извършва в хода на бизнес, особено на целите и икономическите печалби, които могат да бъдат постигнати в бъдеще, например: „Моите перспективи с този бизнес са оптимистични, мисля че може да даде повече, отколкото човек очаква “.

В областта на правото, половата перспектива се опитва да обясни характеристиките, взаимоотношенията или социалното поведение между мъжете и жените в обществото и подчертава несъществуването на неравенства или области между двата пола.

Холистичната перспектива е свързана с интегралното формиране на човешкото същество, тъй като всичко трябва да се анализира като цяло, а не в отделни части и затова те го разглеждат като начин за възприемане на реалността. В същото време теоретичната перспектива позволява теоретично да подкрепи проблема с разследването.

От друга страна, перспективата е начинът за анализ на определена ситуация или обект, тя е гледна точка за определена ситуация. В група хора може да има различни гледни точки, тъй като всеки член има лична гледна точка за въпросната ситуация.

Синонимите за перспектива са: външен вид, представяне, фокус, възможност и т.н.

Изометричен изглед

Изометричният израз означава "еднаква мярка", следователно изометричната перспектива се състои от представяне на изображение, което има 3 оси, разделени с равни ъгли и паралелните линии поддържат същите пропорции и разстояние една от друга.

Като цяло изометричната перспектива се прилага в архитектурните проекти.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Наука