Значението на системното мислене

Какво е мислене на системите:

Системното мислене е начин на анализ, който оценява всички взаимосвързани части, които от своя страна съставят ситуация, докато се постигне по -голяма осведоменост за събитията и защо.

Чрез системно мислене се изучават всички части на едно цяло. Това е вид мислене, което обикновено се прилага в научните изследвания, инженерството и бизнес администрацията, наред с други, като метод, чрез който проблем или ситуация могат да бъдат решени.

Системното мислене се състои от набор от инструменти, които ви позволяват да структурирате и разберете какви са ситуациите, от най -сложните до най -простите и по този начин да определите най -добрия начин за реакция или решаване на проблем. Това е начин за прилагане на практика на познавателните способности на индивидите.

Произходът на термина и методологията на системното мислене все още са отскоро, първият изследовател, който го назова, е биологът Лудвиг фон Берталанфи. След това той беше последван от други изследователи от различни области като психиатрия, философия и инженерство, които разработваха и задълбочаваха термина, неговите приложения и резултати.

Философът Едгар Морин предложи системното мислене да се насочи към сложно мислене, тъй като то се характеризира с организиране и развитие на умения, които могат да се справят с различни философски, научни и социални проблеми.

Тагове:  Наука Религия И Духовност Общ