Значението на математическото мислене

Какво е математическо мислене:

Математическото мислене е способността да се мисли и работи от гледна точка на числа, генериращи способността за логически разсъждения.

Математическото мислене помага да се усвоят основни числени представи и да се изгради понятието и значението на числото. Преброяването на дейности в предучилищна възраст е в този смисъл основно средство за развитието на математическото мислене.

Тагове:  Изрази - Популярни Общ Поговорки И Поговорки