Значение на конвергентното мислене

Какво е конвергентно мислене:

Конвергентното мислене е това, което намира логично решение за изправяне пред проблеми от научно естество.

Конвергентното мислене е една от продуктивните мисли, които психологът Пол Гилфорд (1897-1987) определя заедно с дивергентното мислене в своето психометрично изследване на човешката интелигентност.

Според Пол Гилфорд конвергентното мислене е това, което се случва в лявото полукълбо на мозъка, което се характеризира с това, че отговаря за функциите, свързани с езика, логиката и абстрактното мислене.

Конвергентното мислене по-късно се определя от психолога за креативност Едуард де Боно (1933-) като вертикално мислене или логическо мислене. Този тип мислене се счита за традиционен и използва предишни знания и опит за решаване на проблеми.

Пример за конвергентно мислене би било използването на Питагоровата теорема (сумата от квадратните страни е равна на квадрат хипотенуза) за изчисляване на размера на стъклото, необходимо за правоъгълна рамка на прозореца.

Вижте също Конвергентен.

Конвергентно и дивергентно мислене

Конвергентното и дивергентното мислене са двата вида мисли, които генерираме, когато намираме решение на проблем. Конвергентното мислене се характеризира с използването на разум, логика и опит, от друга страна, дивергентното мислене е това, което насърчава различен и творчески начин на мислене, особено полезен за намиране на решения на нови проблеми.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Технологични Електронни Иновации