Значението на автотрофните организми

Какво представляват автотрофните организми:

Автотрофните организми са тези, които имат способността да произвеждат собствена храна от неорганични вещества, поради което могат да бъдат известни и като производители или зеленчуци.

Основните примери за автотрофни организми са растения, водорасли и различни бактерии.

Автотрофните организми се характеризират с това, че могат да генерират собствена храна, която получават от неорганични вещества, които успяват да трансформират в органични вещества и които са необходими за метаболизма им. Този процес на хранене се осъществява чрез автотрофно хранене.

За да могат автотрофните организми да произвеждат собствена храна, те се нуждаят от вода (H2O), слънчева енергия, минерални соли, неорганични вещества като въглероден диоксид (CO2) и химични реакции, от които получават глюкоза, фруктоза, кислород, хлорофил, наред с други вещества, необходими за храненето му.

Значението на автотрофните организми се крие в способността им да генерират собствена храна, поради което те не се нуждаят от други, за да се хранят, както и от хетеротрофни организми (животни или хора), които дори служат за храна.

По същия начин автотрофните организми са първични, тоест те са първите живи същества, обитаващи Земята, с прост състав и зависими от слънчевата светлина, за да живеят. След това от тях са се формирали другите живи същества.

Тагове:  Общ Религия И Духовност Поговорки И Поговорки