Значението на хетеротрофното хранене

Какво е хетеротрофно хранене:

Хетеротрофното хранене е това, което се осъществява от всички живи същества, които трябва да се хранят с други същества или организми, при които органичните вещества се трансформират в хранителни вещества и енергия, необходими за живота.

Тези, които носят хетеротрофно хранене, са живи същества и организми като хора, животни, протозои, гъбички и различни бактерии.

Хетеротрофните същества са много по -разпространени от автотрофните организми, които произвеждат свои собствени хранителни вещества от неорганични вещества.

Хетеротрофните същества обаче нямат способността да превръщат неорганичната материя в органична, затова зависят от органични елементи, синтезирани от други организми.

Хетеротрофното хранене се случва, когато хетеротрофните същества консумират храна, която се усвоява и усвоява от клетките на тялото, които са отговорни за усвояването на органични вещества, които се превръщат в хранителни вещества, витамини, минерали и енергия, като последните се получават от протеини, липиди и въглехидрати.

Видове хетеротрофно хранене

Съществуват различни видове хетеротрофно хранене в зависимост от това как се получава храната ви.

  • Холозойско хранене: отнася се до животни, които ядат цялата си храна. Това хранене се среща по -специално при тези животни, като хората, които имат специализирана храносмилателна система, която позволява приемането на твърди храни, които преминават през процес на поглъщане, храносмилане и усвояване на хранителни вещества.
  • Сапротрофно хранене: отнася се до организми, които се хранят с разлагаща се органична материя или безжизнени органични остатъци, например бактерии, ларви, гъбички, плесени или дрожди. Този вид хранене е важен, защото позволява рециклирането на органични вещества от растения и животни.
  • Паразитно хранене: известно е още като паразитизъм. Този вид хетеротрофно хранене е типичен за организми, които се хранят с други живи същества, без да ги убиват, например червеи, въшки, кърлежи и др.

Вижте също Хранене.

Етапи на хетеротрофно хранене

По -долу са описани етапите, в които настъпва хетеротрофно хранене.

  • Улавяне: възниква, когато клетките улавят частици храна чрез вихри, създадени от реснички или жгутици, или чрез генериране на псевдоподи, за да заобиколят храната.
  • Поглъщане: клетката въвежда храна във вакуола или фагозома. Някои космени клетки обаче имат цитостом, способен да поглъща храната.
  • Храносмилане: в този процес лизозомите разпространяват храносмилателните си ензими във фагозомата, които ще трансформират в храносмилателната вакуола. С други думи, поглъщаната материя се трансформира в по -прости вещества, молекули или хранителни вещества, които тялото може да абсорбира и, от своя страна, които могат да бъдат използвани от клетките.
  • Абсорбция: процес, при който хранителните вещества преминават в клетките и циркулират между тях, за да абсорбират хранителните вещества, необходими за организма.
  • Метаболизъм: фаза, в която се извършват химични трансформации в клетките и която прави възможно извършването на различни жизненоважни функции като възпроизводство, растеж или реакции на стимули.
  • Екскреция: фаза, в която се елиминират остатъците от продуктите, генерирани по време на метаболизма и които не могат да бъдат използвани, като амоняк или въглероден диоксид.

Вижте храносмилането.

Автотрофно хранене

Автотрофното хранене се отнася до организми, които имат способността да произвеждат собствена храна от неорганични вещества, които те превръщат в органични, чрез различни химични процеси. Като цяло автотрофните организми генерират храната си, използвайки енергията на светлина или химични реакции.

Тагове:  Наука Общ Изрази - Популярни