Значението на Nucleolo

Какво е Nucleolo:

Ядрото или ядрото се нарича основната област на ядрото на еукариотни клетки, която участва в образуването на рибозоми. Голяма част от животинските и растителните клетки имат едно или повече ядра.

Ядрото се характеризира с това, че е сфероидна органела, считана за надмакромолекулна структура, която няма мембрана, която я ограничава и е съставена от протеини и РНК.

От друга страна, ядрото е отговорно за създаването на рибозомни субединици, които съдържат протеини и рибозомна РНК, която ще изпрати до останалата част от клетката, за да ги трансформира в пълни рибозоми.

Ядрото също има важна роля в производството на протеини в клетката.

Вижте също Клетъчно ядро.

Ядрена функция

Основната функция на ядрото е биосинтезата на рибозомите от компонентите на ДНК за образуване на рибозомна РНК (рРНК) чрез полимераза I, и последващата обработка и сглобяване на компонентите, които ще образуват нови рибозоми. Тази функция е свързана със синтеза на протеини.

Ядрото също е отговорно за транспортирането на малки порции РНК и участва в неговото узряване, докато стигне до клетката.

В допълнение, последните изследвания описват ядрото като отговорно за регулирането на клетъчния цикъл, въпреки че изчезва по време на процеса на делене.

Следователно е установено, че ядрото е многофункционално благодарение на сложния си състав (протеин, РНК), което дори е довело, поради близката си връзка с хромозомната материя на клетката, да го счита за причина за различни човешки заболявания.

Вижте също Животински клетки.

Ядрени части

Структурата на ядрото може да се види чрез електронен микроскоп, поради което се разграничават следните части:

Плътност: ядрото е най -забележителната част от ядрото поради разликата в плътността, която има с хроматина, в който се намира и която може да се наблюдава с помощта на микроскоп. Като цяло тя има сферична форма.

Нуклеоплазма: те са взаимосвързани кухини в плътната част на ядрото; съдържа ДНК гранули.

Нуклеонема: има три части, които са гранулирана част, фибриларна част и фибриларен център.

Тагове:  Изрази-На-Английски Религия И Духовност Изрази - Популярни