Значение на клетъчно ядро

Какво е клетъчно ядро:

Клетъчното ядро ​​е мембранна органела, намираща се в центъра на еукариотни клетки (не в прокариотни клетки, където няма ядро).

В клетъчното ядро ​​е по -голямата част от генетичния материал на клетката. Основната му функция е да защитава целостта на тези гени и да регулира дейностите, които се извършват в клетката и които определят генната експресия.

Първият открит клетъчен органел е ядрото. Първоначално наблюдавана от Антон ван Левенгук, а по -късно описана от Франц Бауер, тази органела получава името, с което сега е известна, благодарение на шотландския учен Робърт Браун, който я е кръстил през 1831 г.

Вижте също Клетъчна и растителна клетка.

Функции на клетъчното ядро

Функцията на ядрото е да поддържа целостта на гените и да контролира клетъчните дейности, които регулират генната експресия. Той е контролен център на клетката, тъй като е този, който управлява клетъчните дейности.

В клетъчното ядро ​​се контролира производството на ензимни протеини на клетката. За да направи това, той използва иРНК (или месинджър РНК), която е отговорна за пренасянето на информацията до рибозомната РНК в цитоплазмата. Там протича синтезът на ензимни протеини, които контролират метаболитните процеси.

В допълнение, в клетъчното ядро ​​са ДНК хромозомите, които съдържат цялата генетична информация на индивида, която се предава на дъщерните клетки по време на клетъчното делене.

Вижте също:

  • Клетъчен цикъл.
  • РНК и ДНК.

Части от клетъчното ядро

Ядрена обвивка

Ядрената обвивка е основната структура на клетъчното ядро; Състои се от двойна мембрана (една външна и една вътрешна), която напълно обгражда органелата и отделя съдържанието й от цитоплазмата.

Ядро

Ядрото е отговорно за синтеза на рибозоми, преди те да бъдат изнесени в цитоплазмата.

Плазмено ядро

Плазменото ядро, известно още като кариолимфа, кариоплазма или ядрен цитозол, е вътрешната среда с течна консистенция на клетъчното ядро. В него са хроматините и нуклеолите.

Хроматин

В клетъчното ядро ​​хроматинът е веществото, което съдържа ДНК. Това от своя страна се подразделя на еухроматин, по -малко компактна форма на ДНК, и хетерохроматин, по -компактна форма.

Рибозоми

Рибозомите се произвеждат в ядрото и впоследствие се изнасят в цитоплазмата, където те ще преведат иРНК.

Ядрени пори

Ядрените пори са тези, които позволяват преминаването от ядрото до цитоплазмата на РНК, рибозоми, протеини, въглехидрати, липиди и др.

Тагове:  Общ Технологични Електронни Иновации Религия И Духовност