Значение на атомното ядро

Какво е атомно ядро:

Атомното ядро ​​е центърът на атома, съставено е от протони и неутрони и има почти цялата маса на атома.

Съществуването на атомното ядро ​​е открито от физика Ърнест Ръдърфорд (1871-1937), който създава атомния модел на Ръдърфорд, за който е награден с Нобелова награда за химия през 1908 г.

Атомното ядро ​​е положително заредено и се състои от нуклони. Нуклеоните са разделени на протони и нуклони. Протоните имат положителен електрически заряд, докато неутроните имат неутрален заряд.

Значението на атомното ядро ​​е, че то съставлява по -голямата част от атом и неговите протони показват вида на химическия елемент, който се наблюдава.

Характеристики на атомното ядро

Атомният модел на Ръдърфорд показва, че целият положителен заряд и масата на атома се срещат в атомното ядро. Атомното ядро ​​се характеризира с почти общата маса на атома (повече от 99%).

Атомното ядро, в допълнение, се характеризира с наличието на нуклони, които са разделени на протони и неутрони. Протоните имат положителен заряд, а неутроните имат неутрален заряд, следователно електрическият заряд на атомното ядро ​​е положителен.

Вижте също Atom.

Свойства на атомното ядро

Атомното ядро ​​има орбити, в които се въртят електрони с отрицателен електрически заряд, противодействащи на положителния заряд на протоните в ядрото. По този начин атомите имат общ неутрален електрически заряд.

Атомното ядро ​​се състои от протони, чието количество определя атомния номер на химичния елемент. В химията например атомният номер ще определи броя на протоните в атомите, които от своя страна ще определят наблюдавания химичен елемент.

Вижте също Химически елемент.

Освен това, атомното ядро ​​е прикрепено към атомната кора, по -голямата обвивка, която обгражда ядрото, чрез електромагнитно взаимодействие.

Поведението и свойствата на атомното ядро ​​се изучават от ядрената физика. Тази наука също изучава способността за получаване на енергия чрез ядрено делене, тоест комбиниране на две леки ядра в по -тежко. Създаването на енергия от ядрено делене се намира в нестабилността на атомното ядро, което няма същия брой протони като неутроните.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Изрази-На-Английски Религия И Духовност