Значение на пазарната ниша

Какво е пазарна ниша:

Пазарната ниша е малък сегмент или група, към която е насочена предлаганата услуга или продукт.

Пазарната ниша е термин, използван в маркетинга или маркетинга, за да се определи типа специализиран пазар, към който ще насочите стратегията си за маркетинг микс: продукт, цена, дистрибуция и комуникация.

Вижте също:

  • Маркетинг.
  • Маркетинг.

Нишата се отнася до място, където може да бъде разположен продукт или услуга. Създадените ниши се идентифицират от специалисти по маркетинг в рамките на пазарен сегмент, чиито нужди не са задоволени, което представлява пазарна възможност.

Тагове:  Общ Поговорки И Поговорки Наука