Значението на елиптичното движение

Какво е елипсовидно движение:

Елиптичното движение е това движение, извършвано от тяло и по чиято траектория се симулира силует на сплескан кръг в двата му края.

Елиптичните движения се извършват в различни естествени физически системи, които имат централен силов център. Най -известните елиптични движения са тези на планетарната система, която се върти в Нютонов гравитационен потенциал, и движението, което се случва в хармонично потенциално поле.

Елиптичните движения обикновено са много често срещани в ежедневието и понякога могат да бъдат объркани с кръгови движения.

Примери за елиптично движение

Елиптичните движения могат да се възприемат в различни обекти в зависимост от силата и пространството, в което се случват. Най -изучаваното от учените елиптично движение е орбитален превод.

По време на орбиталното транслационно движение астероидите, планетите, кометите, между другото, се движат около орбита по елипсовиден начин, тъй като те са привлечени от гравитацията на по -голям обект, например Земята, която се върти около планетата, слънцето и луната

Друг пример за елипсовидно движение се случва, когато едно момиче играе с хулахуп, който е оцветен пластмасов пръстен, който се завърта около кръста и чийто силует образува елипса.

От своя страна бумерангът са обекти, които при хвърляне правят елипсовидно движение, което се улеснява от тяхната форма и силата, с която са хвърлени. Яйцето, чиято овална форма му позволява да се върти около собствената си ос и да прави елипсовидно движение, също може да бъде посочено като пример.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Общ Технологични Електронни Иновации