Значението на Modesto

Какво е Modesto:

Modesto е прилагателно, което показва скромност. Тази дума показва, че човек е смирен и няма суета или самонадеяност. Например „Когато му връчихме наградата, той беше много скромен и каза, че всичко е постигнато благодарение на съотборниците му“. Той също така показва, че някой или нещо няма излишни или че е просто. Например „Живял е в скромна къща“. В този смисъл някои синоними могат да бъдат: строг, оскъден, трезвен. Това също означава, че нещо или някой има бедност или недостиг на ресурси. Например „Той е израснал в много скромно семейство“. Следните термини могат да се използват като синоним: бедни или без ресурси. Тази дума идва от латински скромен, на свой ред произлиза от думата начин (мярка).

Скромна личност

„Скромна“ е концепция, отворена за интерпретация и която е повлияна от културната среда. Да бъдеш скромен се счита за добродетел. Обикновено се разбира, че човек, който има скромност, омаловажава постиженията и добродетелите му, това също обикновено означава, че той не е самонадеян, суетен, самонадеян или егоцентричен. Понякога това може да бъде свързано със срамежливост, скромност и простота. В някои случаи може да се тълкува, че прекалено скромният човек по някакъв начин е фалшив, тъй като не оценява правилно собствените си достойнства или качества. В този смисъл често се казва, че човек има „фалшива скромност“. Може да се каже също, че много скромен човек „греши със скромност“, когато не признава успехите или добродетелите си.

Произход и значение на собственото име Модесто или Модеста

В този случай значението на това собствено име се отнася директно към прилагателното. На други езици също съществува, макар и с някои варианти, например Modest (на английски) или Modeste (на френски). Това име обаче не е често срещано в испаноезичните страни. На някои места в християнската култура е имало традиция да се носят имена на новородени след светиите (календар със светиите, определени за всеки ден от годината). 24 февруари е денят на Свети Модесто, мъченик (Трирски епископ в края на V век, известен със своята евангелска дейност и посвещението си към бедните). Има и други светци, наречени Модесто.

Фамилията Модесто

В този случай произходът на това фамилно име изглежда е от псевдоним или описание на лицата или семействата, които са осиновили или са получили това фамилно име. В Хералдиката това фамилно име се събира и изглежда свързано поне с Канарските острови (Испания).

Тагове:  Наука Религия И Духовност Изрази - Популярни