Значението на хетерогенните смеси

Какво представляват хетерогенните смеси:

Хетерогенната смес е комбинация от 2 или повече елемента или вещества (които могат да се появят във всяко състояние на материята), в която нейните компоненти могат да бъдат идентифицирани.

Естествената среда, в която живеем, се състои от милиони смеси, някои от които са жизненоважни.

Кръвта например е хетерогенна смес, необходима за цял живот. Въпреки че елементите му не могат да бъдат разграничени с просто око, благодарение на микроскопа, може да се види, че той е съставен от плазма, червени кръвни клетки и тромбоцити.

Хетерогенни смеси в химията

В химията хетерогенните смеси се диференцират от хомогенни смеси, ако компонентите на това се идентифицират.

Друг начин да се определи дали сместа е хетерогенна е чрез техниките за разделяне на нейните компоненти. В хетерогенни смеси има следните видове методи:

  • Филтрация: техника, използвана например при отделянето на твърди отпадъци от течности, когато водата се филтрира. Използва се гравитационна или вакуумна филтрация.
  • Пресяване: отделяне на пясък от тиня, използвана например от предиспански цивилизации за придобиване на строителни материали.
  • Центрофугиране: отделя се с помощта на центробежна сила, като вода, от дрехите в пералнята.
  • Магнетизация: отделя желязото от други твърди вещества, което може да се използва например за търсене на монети в пясъка.
  • Декантиране: елементите на сместа се разделят чрез гравитация, например, когато сметаната се отделя от млякото.

Вижте също Химически разтвор.

Хетерогенна и хомогенна смес

Хетерогенните смеси се различават от хомогенните смеси, тъй като компонентите, които ги образуват, могат да бъдат идентифицирани.

И двата вида химични смеси са определени като такива за идентифициране на характеристиките и свойствата на всяка от тях. Хетерогенните смеси например имат техники за разделяне на компоненти, които се различават от хомогенните смеси.

Тагове:  Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации Наука