5 -те най -важни етични ценности с примери

Етичните ценности са тези, които структурират поведението на човешкото същество с намерението да затвърдят значението на действията по съзнателен, уважителен начин и без да се отразяват негативно на хората около нас.

Съществуват различни ценности, които се считат за етични според възприятието на всеки индивид. Следните обаче могат да бъдат посочени като най -важните етични ценности: справедливост, свобода, отговорност, честност и уважение.

Справедливост

Справедливостта се отнася до това да бъдеш справедлив и да даваш на всеки това, което с право принадлежи. Хората, които раздават правосъдие, трябва да го правят безпристрастно, отговорно и да прилагат набора от правила съгласно закона.

Въпреки това, въпреки че в конкретни ситуации правосъдието изглежда действа несправедливо, трябва да се помни, че то се прилага според това, което обществото счита за морално правилно или оправдано за общото благо.

Например, когато дадено лице не изпълни задълженията си и извърши неправомерно действие като кражба или измама, те знаят, че ще трябва да бъдат наказани чрез справедливост за своите действия и липса на отговорност и етика.

Вижте също Справедливост.

Свобода

Свободата е основно и неотменимо човешко право, тоест способността на индивидите да вземат решения, да действат и да поемат своите отговорности. Свободата на един човек не ограничава свободата на другите.

В много случаи обаче свободата е ограничена, за да се грижи и защитава общото благосъстояние и да се избегне злоупотребата с власт и власт.

Пример за свобода може да бъде: уважавайте и позволявайте на животните да живеят свободно в естественото си състояние. Отвличането на диви животни и държането им в плен е плачевен акт, който нарушава свободата на живо същество.

Друг пример е свободата на изразяване, чрез която хората имат задължението и нуждата да бъдат информирани и да изразяват своите мнения и чувства, без да засягат други индивиди.

Вижте също Свобода.

Отговорност

Отговорността демонстрира качествата на човешкото същество да отговаря на поетите ангажименти, независимо дали са напълно удобни или не.

Отговорните хора са тези, които държат на думата си и са способни да анализират ситуациите и да реагират на последствията от действията си. В някои случаи отговорността зависи от длъжност, социална или семейна роля, наред с други.

Например, когато човек осинови домашен любимец, той трябва да знае какви са неговите отговорности, тоест да покрие основните си нужди от храна, ветеринарна медицина, да му даде дом, да обича и да реагира на всички онези добри или лоши действия, които животното изпълнява ..

Вижте също Отговорност.

Честност

Честността разкрива истината и искреността. Честните хора също се възприемат като отговорни, справедливи и уважавани.

Честността е ценност, която обхваща всички действия и мисли на човешкото същество, поражда доверие и не допуска лъжи или измами.

Има няколко примера за честност, като например да платите дълг, без да чакате да бъде събран, да не предлагате или давате назаем предмети в лошо състояние, ако знаете за него, да се изправяте срещу човек и да изразявате какво мислите, без да се налага да го говорите зад гърба му , между другото.

Вижте също Честност.

аз уважавам

Уважението е реципрочна стойност, която трябва да се внушава от най -ранна възраст. Уважаващите се хора знаят как да оценят важността на семейството, приятелите, работата и всички онези хора, които са около тях и с които споделят.

Уважението като ценност е приложимо през целия живот. Чрез уважение хората могат да се свързват и да разбират по -добре, както и да споделят своите интереси и нужди.

Примери за тази стойност са уважението към родителите, авторитетите, природата, нашето семейство и приятели, както и уважението към другите, природата, възрастните хора, живота, разнообразието, правилата и законите.

Тагове:  Общ Изрази-На-Английски Религия И Духовност