10 -те най -важни ценности в обществото и техните значения

Ценностите са важни за хармоничното социално съжителство. Без ценности като препратка към нашия индивидуален начин на действие и спрямо другите, човешките взаимоотношения се отслабват, тъй като не се крият общи критерии за живот в обществото.

Ценностите са положителни характеристики с голямо значение, които ни помагат да бъдем по -добри индивидуално и социално. Много ключови ценности могат да бъдат изброени за изграждането на по -добро общество, но винаги трябва да се има предвид, че всички те са взаимосвързани.

10 -те най -важни ценности в обществото и техните значения са:

1. Уважение

Уважението е способността да разпознаваме, оценяваме и ценим другите, като имаме предвид, че всички ние сме валидни. Уважението е ценност, която изисква взаимност, която предполага права и задължения за двете страни.

Уважението изисква да се научите да слушате другите, да се грижите за всички различни форми на живот. Това е важна ценност за обществото, тъй като поражда подкрепа и солидарност в социалната група.

Вижте също 10 изображения, за да разберете концепцията за уважение.

2. Любов

Любовта е една от основните ценности на обществото, защото ни тласка да осигурим щастието на другия. Социалните отношения се основават на основите на афективността в междуличностните отношения, които се поддържат под формата на приятелство.

Любовта е ценност, която предизвиква благополучие у другите, тъй като се стремим да угаждаме и обичаме всички хора, които съставляват нашето общество.

Вижте също Любов.

3. Свобода

Свободата е ценност, която ни помага да се реализираме като хора. Индивидуалната свобода е рамкирана в рамките на социалната. Тази динамика е тясно свързана с уважението и отговорността.

Ако едно общество няма свободата като една от най -важните ценности, то става репресивно и диктаторско, ограничавайки личната и социалната реализация.

Вижте също Свобода.

4. Справедливост

Справедливостта е важна ценност, защото търси баланс между собственото благо и това на обществото. Справедливостта дава на всеки гражданин това, което му отговаря, за да задоволи основните си нужди, за да може той да допринесе за обществото. Справедливостта предполага комбиниране на индивидуална свобода, равенство и взаимозависимост на всеки член на общността.

Вижте също Справедливост.

5. Толерантност

Толерантността е ценността, която дава достойнство, свобода и разнообразие в едно общество, ако приемем, че всички сме различни. Толерантността означава, че ние приемаме мнения, начин на живот и вярвания, различни от нашите собствени, за да се свържем като човешки същества.

Вижте също Толерантност.

6. Собствен капитал

Честността се отнася еднакво към всички, независимо от класа, раса, пол или религия. Равенството е основна ценност за засилване на уважението към специфичните характеристики на всеки индивид и за придаване на по -дълбок смисъл на правосъдието като основно право.

Вижте също Капитал.

7. Мир

Мирът е ценност, която търси превъзходни форми на съжителство. Това е идеал, който избягва враждебността и насилието, които пораждат ненужни конфликти. Мирът е основата за хармония със себе си и с другите, за да имате спокоен и спокоен живот благодарение на съществуването.

Вижте също Мир.

8. Честност

Честността е социална ценност, която генерира действия от обща полза и се отразява в съвпадението между това, което се мисли и какво се прави.

Честността насърчава атмосфера на доверие, ако има искреност за себе си и за другите. Сигурността и доверието, които генерира честността, помага да се изгради общество, което цени истината, без измама или измама.

Вижте също Честност.

9. Отговорност

Отговорността означава да поемем последствията от нашите действия и да изпълним ангажиментите и задълженията си към другите.

Отговорността като ценност ни прави наясно с последиците, обхвата и критичните аспекти, които водят нашите действия и решения, правейки гражданите по -зрели и по -етични.

Вижте също Отговорност и нейното истинско значение в снимките.

10. Лоялност

Лоялността е ценност, която е свързана с формирането на характера. Лоялността е вярността, която човек има в индивидуалните и социалните действия и поведение, за да бъде господар на собствената си воля.

Лоялността води до постигането на цели, които характеризират предприемача, например. Лоялен човек запазва приятелства и взаимоотношения поради ценностите, които предава, без да се задоволява с мимолетни удоволствия.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази-На-Английски Общ