Значението на дълготърпението

Какво е дълголетие:

Дълготърпението се отнася до постоянство, търпение и твърдост в лицето на неблагоприятни житейски ситуации.

Думата като такава идва от латински longanimĭtas, longanimitātis, който от своя страна е съставен от лат longus, което означава „дълго“ и анимус, което се превежда „душа; бихме могли да го преведем като „дълготърпение“.

Той показва дълготърпение, който е в състояние да понесе с търпение и постоянство страданията и трудностите, без да се колебае в духа си. Дългогодишността има някой, който въпреки че не се чувстват комфортно с работата си, е способен да я оцени и поддържа, докато не намери по -добра.

Вижте също Търпение.

Дълготърпението също се отнася до доброта и щедрост, както в поведението, така и в идеите. По този начин дълготърпението показва човек, който подкрепя другия, особено когато е изправен пред беди.

Дълготърпението също се счита за един от плодовете на Светия Дух. Това е свързано със способността на хората, които вярват в християнската вяра, да останат верни и постоянни на Господ въпреки трудностите, препятствията или изпитанията, които възникват през целия живот.

Тагове:  Общ Религия И Духовност Поговорки И Поговорки