Значение на LOL

Какво е LOL:

LOL е акроним за два израза на английски език, които са смея се на глас, което може да се преведе като „смейте се без да спирате“, „смейте се на глас“, „мъртъв от смях“ или „парти на смях“, и на загубен от смях, преведено като „много смях“.

И в двата случая LOL се отнася до нещо, което предизвиква много смях, тоест смешно или смешно.

LOL е разговорен израз на английски език, който се използва от млади хора в интернет, в различни социални мрежи, форуми и в текстови съобщения на мобилни телефони.

Поради широкото си използване, изразът LOL се разпространява и в момента се използва от милиони хора по целия свят. Трябва да се отбележи, че изразът LOL не се използва в официални условия.

От друга страна, LOL също е израз, който придружава образите, които излагат смешни ситуации, по този начин се добавя повече хумор.

В допълнение към значенията на английски език, за много потребители на интернет, lol, с малки букви, също представлява човек с вдигнати ръце за отбелязване или празнуване на събитие, а също така е широко използван емотикон.

Все повече английски изрази и жаргон са популярни в други страни и LOL се превърна в мода в тийнейджърския жаргон.

Тагове:  Наука Изрази - Популярни Поговорки И Поговорки