Значението на средновековната литература

Какво е средновековна литература:

Средновековната литература е всичко, произведено през Средновековието, период, продължил приблизително от V до XV век.

По този начин, за да се дефинира този период на литературата, е необходимо да се прибегне до екстралитературни аспекти, като например историческия контекст на литературната продукция и начина, по който тя е повлияла на нея.

Средновековието започва приблизително с падането на Западната Римска империя през 476 г. и продължава до пристигането на Колумб в Америка, през 1492 г.

Средновековието се характеризира с преобладаването на феодалната система, използването на латинския език като дипломатически и език с висока култура, разширяването на германския народ, кръстоносните походи, формирането на национални монархии и огромната политическа власт и културното влияние на католическата църква във всички области на живота. Всички тези аспекти ще бъдат отразени в литературата, произведена през този период.

Тагове:  Наука Поговорки И Поговорки Общ