Гранично значение

Какво е лимит:

Ограничението се разбира като разделителната линия между две образувания или територии, независимо дали тази линия е реална или въображаема. Терминът идва от латинския limis, което означава "граница" или "ръб". Например: „Пиренеите маркират границата между Испания и Франция“.

Във втори смисъл, ограничение той също се отнася до точката, в която нещо трябва да приключи или е достигнало максималната си точка на развитие. Например: „Спортистът е достигнал границата на скоростта си“; "Този вторник е крайният срок за доставка."

Използва се и в преносен смисъл, за да се посочи, че нещо е надхвърлило необходимото или възможно, или да се опише екстремна ситуация, която изисква спешно внимание: „Реалността на страната е надхвърлила границата на нашето въображение“. "Време е някой да ограничи поведението му." „Гладът в света е достигнал екстремна ситуация.“

Граници в математиката

По математика, ограничение се отнася до фиксираната величина, с която членовете на последователност се доближават един до друг. Използва се в реални и сложни анализи.

В математическите формули границата е представена по следния начин: lim (an) = a. Той може да бъде представен и със следните символи: an → a.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни Наука