Значението на закона за търсенето и предлагането

Какъв е законът за търсенето и предлагането:

В икономиката законът за търсене и предлагане е модел, който описва начина, по който цените варират в зависимост от предлагането на продукт или услуга и нейното търсене от потребителите на пазара.

В този смисъл предлагането би било количеството продукт или услуга, пуснато за продажба на пазара, докато търсенето би било количеството на същия продукт или услуга, което хората действително искат да закупят.

Вижте също Предложение и търсене.

По този начин търсенето и предлагането в система на свободен пазар взаимодействат помежду си, за да определят спонтанно и без намесата на външни агенти цените на стоките или услугите и количествата, които ще бъдат произведени.

Някои правителства често манипулират предлагането и търсенето, за да повлияят върху потреблението на дадена стока или да увеличат нейното търсене. Примери за това са високите данъци върху тютюна, за да се възпрепятства консумацията му, или субсидията на образованието за мотивиране на населението.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни Общ