Значението на закона

Какво е закон:

Законът е правило, норма, принцип, предписание. Като такъв, той идва от латинския Лекс, законодателство.

В този смисъл правото може да се позовава на правната норма, продиктувана от компетентен орган, като цяло законодател, когато нещо е разпоредено или забранено в съответствие с правосъдието и за доброто на гражданите. Според венецуелския юрист Андрес Бело, законът е „декларация на суверенната воля, която, проявена по предписания от Конституцията начин, командва, забранява или позволява“.

Неспазването на закона обаче носи санкции. Следователно съществуването му като правило се подчинява на необходимостта да се управлява и коригира социалното поведение на хората.

Думата закон може да се използва и за позоваване на законодателство или всички закони.

В религията законът се отнася до почитането на Бога и всичко, което е подредено според божествената воля: Божият закон.

Законът може също така да определи набор от устави или условия, които са установени за честването на определено събитие, което може да бъде панаир, състезание или игра.

Тагове:  Изрази-На-Английски Общ Поговорки И Поговорки