Значението на менителницата

Какво е менителница:

Менителницата е документ или акредитив, чрез който трасантът или трасантът изисква от трасанта или трасанта да извърши плащането на определена сума в определен срок на титуляря или притежателя на полицата или на когото и да е посочил за тази цел.

Менителницата може да се използва като гаранция за изплащане на предоставените кредити. В случай на неспазване на плащането, бенефициентът има право да протестира в съда, за да поиска плащане на дълга.

По същия начин менителницата може да се използва като платежно средство за рационализиране на търговските сделки за покупко-продажба.

Менителниците се появяват през Средновековието поради необходимостта от парична търговия и като форма на натрупване и защита на капитала срещу феодалните доходи.

Тези, които първи издадоха менителници, бяха италианските банкери, които около 12 век започнаха да ги използват в своите транзакции.

Тагове:  Религия И Духовност Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки