Значението на IVA

Какво е ДДС:

Като ДДС е известен вид данък, прилаган върху потреблението и предоставянето на услуги. Като такъв, той е съкращение, което може да означава ДДС, ДДС или ДДС.

ДДС, в този смисъл, е надбавка, която се изчислява върху стойността, приписвана на продукти, стоки или услуги. Следователно ДДС е данъчна тежест върху потреблението, която се поема от потребителя. Поради тази причина ДДС е косвен данък, тъй като не се получава директно от хазната, а от самия продавач в момента на извършване на търговската сделка, който след това е длъжен да плаща данъци.

Потребителите, от една страна, винаги са задължени да плащат ДДС, а компаниите, които предоставят стоки и услуги, от друга, имат задължението да доставят фактури на потребителите, както и да представят сметките на компанията в хазната.

От друга страна, компаниите имат право да получат възстановяване на ДДС, който са платили на други компании в замяна на продукти или услуги, което се нарича данъчен кредит. На свой ред тази сума трябва да се извади от сумата на ДДС, начислен на техните клиенти, операция, наречена данъчен дебит. Разликата между данъчния кредит и данъчния дебит обаче трябва да бъде предоставена на хазната.

Процентът на ДДС, начислен върху общата сума, варира във всяка страна. Има държави с ниски ставки, с ДДС, който не надвишава 5%, както и такива, които плащат по -високи ставки, от порядъка на 20%или 25%. В рамките на една и съща държава обаче ДДС може да варира в зависимост от региона, в който се прилага (островен, граничен, автономен, свободно пристанище), или от вида на въпросните продукти (лекарства, основни храни и др.).

Тагове:  Изрази-На-Английски Наука Изрази - Популярни