Значението на Ира

Какво е Ира:

Гневът е емоция, съставена от набор от негативни чувства, които могат да доведат до актове на насилие. И хората, и животните изпитват гняв.

По отношение на природата, гневът може да се спомене и за позоваване на жестокостта, с която се случват определени природни събития. Например „Яростта на огъня беше такава, че унищожи всички къщи в селото“.

В същия дух, в католическата църква гневът е един от седемте смъртни греха. В този случай гневът може да се прояви срещу себе си, например самобичуване или самоубийство, и срещу други чрез насилствени действия или убийства.

Какъвто и да е случаят, гневът е чувство, осъдено и наказано от католицизма, защото отчуждава хората от Бога.

Вижте също Гняв.

Гневът е много сложна емоция, която изпитват всички хора, присъства във всяко наше действие и може да възникне от различни обстоятелства като трудов конфликт, несправедливо и неуважително отношение, разочарование от това, че не постигнахте нещо, наред с други.

В тези случаи гневът може да бъде лек като моментно отвращение или да се трансформира в чувство на негодувание и омраза.

Гневът е подкрепен от други чувства като гняв, гняв, досада, ярост, гняв, омраза, злоба, ревност, завист, презрение, антипатия, безсилие, ярост и други, които предизвикват голяма раздразнителност или негодувание у индивидите.

От друга страна, гневът генерира и физически промени, които могат да застрашат здравословното състояние, например ускорено дишане, адреналин, повишена сърдечна честота, високо кръвно налягане и др.

Когато един или повече хора изпитат ситуация, която предизвиква гняв, те обикновено реагират на такава ситуация и се изразяват чрез викове, обиди, удряне на нещо. Тоест хората се стремят да атакуват като акт на защита или бягат от заплаха.

Например „Разгневените и ядосани фенове извикаха безброй обиди към съдията за наказанието му“, „Хосе избухна в гняв в училище и удари един от съучениците си“.

В психологическите изследвания гневът се разбира като мозъчна реакция, която се стреми да се изправи срещу заплаха. Специалистите обаче изясняват, че гневът не е предразположено чувство на човешката генетика, нито е част от неговата еволюция.

Гневът е чувство, което е част от човешкото поведение, поради което предизвиква познавателни реакции (интерпретация на ситуация) и физически реакции (физически промени), много от които произвеждат съзнателни решения.

Понякога обаче гневът е толкова силен, че хората действат, без да обмислят последствията.

Зигмунд Фройд, създател на психоанализата, твърди, че човешките същества изпитват гняв, когато им липсва любов, тоест потребностите от любов и обич не са задоволени.

Как да овладеем гнева

Гневът трябва да бъде контролирана емоция, за да се избегнат по -нататъшни конфликти или трудности. Психолозите предлагат това чувство да бъде външно, за да се избегне заболяване. Екстернализацията му обаче трябва да бъде измерена, за да се избегнат насилствени или опасни ситуации.

Всеки индивид изпитва гняв по различен начин, така че е възможно да се прави разлика между пасивен гняв и агресивен гняв. И двете могат да бъдат контролирани чрез терапии или различни стратегии, сред които са:

  • Не се поддавайте на мисли, които пораждат негодувание.
  • Прилагайте на практика различни упражнения за релаксация.
  • Бъди уважителен.
  • Избягвайте негативни отмъстителни, разрушителни или заплашителни мисли.
  • Поставете се на мястото на другия и наблюдавайте ситуацията обективно.
  • Определете какво е причинило досадата и изразете това чувство честно, с уважение и без заплахи.
  • Потърсете професионална помощ в случаи на физически или психологически увреждания, за да избегнете бъдещи разочарования, прекомерен гняв или мъка. Важно е да водите спокоен живот под положителни мисли.
Тагове:  Поговорки И Поговорки Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации