Значение на интерфейса

Какво е интерфейс:

Като интерфейс ние определяме, в изчисленията, физическата и функционалната връзка, която се установява между две устройства, устройства или системи, които функционират независимо едно от друго. В този смисъл комуникацията между човек и компютър се осъществява чрез интерфейс.

Думата интерфейс като такава идва от английски интерфейс, което означава „контактна повърхност“.

Интерфейсът е механизмът или инструментът, който позволява тази комуникация чрез представяне на набор от обекти, икони и графични елементи, които функционират като метафори или символи на действията или задачите, които потребителят може да изпълнява на компютъра. Например, въвеждане на данни на празен лист, изпращане на документ в кошчето, промяна на файл, затваряне на програма.

В компютрите има основно два типа интерфейси: физическият интерфейс, съставен от обекти, които ни позволяват да въвеждаме данни и да манипулираме компютъра, като например мишката или клавиатурата, които биха функционирали като протези или разширения на нашето тяло; и графичния интерфейс, известен също като GUI (Графичен потребителски интерфейс), което позволява на човешкото същество да взаимодейства с компютъра чрез поредица от графични елементи (прозорци, икони и т.н.).

Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс е средство, което човек използва за комуникация с машина, устройство или компютър. Обикновено те са приятелски настроени и интуитивни, така че са лесни за разбиране и използване от потребителя. Тя включва елементи като менюта, прозорци, клавиатура, мишка, звукови сигнали, тоест всички тези канали, чрез които се установява ефективна комуникация между хората и машините.

Графичен потребителски интерфейс

Като графичен потребителски интерфейс, известен също като GUI. Графичен потребителски интерфейс) е известна компютърната програма, която използва набор от изображения и обекти в среда за графична симулация, за да представи всички действия, достъпни за потребителя в интерфейса. Тази система се нарича WYSIWYG (Това, което виждате, е това, което получаваш, тоест: „това, което виждате, е това, което получавате“).

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Общ Наука