Значение на целостта

Какво е целостта:

Целостта произлиза от думата с латински произход integrĭtas или integrãtis, което означава цялостност, девственост, здравина и добро физическо състояние.

Целостта произтича от прилагателното цяло число, което означава непокътнати, цели, недокоснати или недокоснати от зло. Наблюдавайки корените на това прилагателно, то е съставено от думата в-, което означава не, и друг термин от същия корен на глагола tangere, което означава докосване или достигане, следователно, целостта е първоначалната чистота и без контакт или замърсяване със зло или увреждане, било то физическо или морално.

Така че почтеността се отнася до качеството на почтеността и може да се отнася и до чистото състояние на девиците, без недостатъци. Целостта е състоянието на това, което е завършено или има всички свои части, това е цялото, пълнотата. Цялото е нещо, което има всички свои части непокътнати или чисти.

Видове почтеност

По отношение на личността личната неприкосновеност може да се отнася до индивид, който е образован, честен, емоционално контролиращ, уважаващ себе си, подходящ, уважаващ другите, отговорен, дисциплиниран, пряк, точен, лоялен, спретнат и че има твърдост. следователно в действията си той е внимателен, коректен и безупречен.

В последния случай почтеността е ценност и качество на някой, който има морална почтеност, честност и честност в поведението и поведението. Като цяло човек на почтеност е човек, на когото може да се има доверие.

Като основно право, личната или физическата неприкосновеност е свързана с правото да не се подлага на нарушения на физическото лице, като наранявания, изтезания, нечовешко отношение, жестоко наказание или смърт. В този смисъл да бъдеш цялостен означава да имаш здраве, да си цялостен, без увреждания. Човек на почтеност е и този, който не остава в една дейност, а се движи през различни области на знание, има широк спектър от умения и способности.

Моралната неприкосновеност се определя като качеството на човек, което го обуславя и му дава право да взема решения относно поведението си и да решава проблеми, свързани с действията им, самостоятелно. Той е свързан с мислите, поведението, идеите, вярванията и начина на действие на всеки индивид.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази - Популярни Религия И Духовност