Значението на иновацията

Какво е иновация:

Иновацията е действие на промяна, което е новост. Тази дума идва от латински нововъведение, -ōнис което от своя страна произлиза от термина Иноватирам, са„Направи нов“, „поднови“, който се формира с в- "навътре" и novus "нов".

Иновациите се използват за свързване с идеята за напредък и търсене на нови методи, основани на знанията, които го предхождат, за да се подобри нещо, което вече съществува, да се реши проблем или да се улесни една дейност.

Иновациите са непрекъснато действие във времето и обхващат различни области на човешкото развитие.

Сред другите термини, които имат подобно значение и могат да се използват като синоними, са напредък, изобретение, реформа, обновяване и др.

Технологични иновации

Технологичната област се характеризира с непрекъснат напредък. Следователно иновациите са една от характеристиките на технологията, която включва създаването на нови устройства, в много случаи, от модификацията на съществуващи елементи.

Следователно иновациите водят до конкурентоспособност и развитие на висококачествени технологични стоки и услуги.

Въвеждането на нови промени позволява създаването на нови продукти, които със сигурност в бъдеще също ще бъдат подложени на иновационни процеси според различните технологични нужди, които трябва да бъдат покрити.

Примери за технологични иновации, които могат да бъдат споменати, включват различни електронни устройства, като мобилни телефони от следващо поколение, които съдържат различни полезни приложения за потребителите.

Вижте също 9 -те най -невероятни технологични иновации.

Бизнес иновации

В света на бизнеса иновациите са един от елементите, които се вземат предвид, когато става въпрос за търговски успех.

Концепцията за бизнес иновации може да се отнася до въвеждането на нови продукти или услуги на пазара, а също и до организацията и управлението на една компания.

Понякога предлаганите на пазара продукти или услуги не представляват промяна сами по себе си, тъй като новостта може да се състои в нов подход към съществуващите продукти.

Бизнес иновациите могат да включват подновяване на продукти или на самата компания, като цяло се актуализират според изискванията на пазара.

В много случаи успехът на една компания зависи от степента на иновация, тъй като тази характеристика може да бъде отличителната черта, която я прави успешна.

Вижте също Управление на бизнеса.

Образователни иновации

Иновациите в областта на образованието включват въвеждане на нови промени в тази област за подобряване на процеса на преподаване и учене.

Образователните иновации могат да повлияят на различни елементи, като използваните материални ресурси, например въвеждането на интерактивни устройства като цифрови дъски в класната стая; както и дейности, срокове или методи за оценка.

Понякога промените, които се въвеждат, засягат целия образователен процес. Например процесите на обучение от разстояние представляват образователна иновация, която води до промени на всички нива.

Разрушителна иновация

Понятието „разрушителна иновация“ се използва особено в бизнес сферата. Той се отнася до иновативен процес на промяна, насочен към малцинствена аудитория и бързо се превръща в реалност с голямо търговско търсене.

Разрушителната иновация възниква, когато новите компании представят нови продукти, услуги или бизнес модели, които надминават водещите компании в същия сектор на пазара.

Пример може да бъде Skype, който беше иновация и успех на телекомуникационния пазар.

Вижте също Реформа.

Иновации и креативност

В много случаи иновациите са силно свързани с творчеството, откритията и изобретенията. За да направите промяна, която включва въвеждане на нещо ново, е необходим творчески процес.

Понякога творчеството представлява вариация на нещо, което вече съществува, например чрез асоциация на идеи. Концепциите за иновации и творчество се срещат в различни области като индустрия, бизнес, образование и изкуство.

Тагове:  Религия И Духовност Общ Изрази - Популярни