Значението на неморалността

Какво е неморалност:

Неморалността са действия, които противоречат на модела на поведение и ценност, приет в едно общество.

Неморалността се отразява във всичко, което няма морал, дума, получена от латински moralis чийто корен е ти умираш посочвайки "обичай".

Вижте също Морали.

Неморалността се свързва с концепцията за злото, особено заредена с негативна конотация поради нейното религиозно влияние. Обратното на морала е свързано с доброто.

В библейския си смисъл неморалността се противопоставя на морала, като отделя светото от нечистото и чистото от нечистото. Според католическата визия неморалността се изразява в нечистотата на човешкото същество чрез неестествени пороци и сексуални грехове като изневяра, кръвосмешение, разпуснатост и др.

Вижте също Promiscuous.

Във философията извинението за неморалността защитава променящата се природа на морала през времето и пространството. Неморалността възниква от поставянето под въпрос на нормите, установени от едно общество. Например, хомофобията се смяташе за неморална и днес представлява нарушение на правата на човека.

Тагове:  Общ Изрази-На-Английски Изрази - Популярни