Значението на неморално

Какво е неморално:

Като неморални наричаме всички онези действия, поведения и поведения, които са в противоречие с морала. Думата като такава се образува с префикса в-, което показва отрицание, и думата морален.

Моралът е съвкупността от норми, ценности, обичаи и вярвания, които традиционно се считат за добри в обществото и определено време и които като такива се приемат като модел на поведение. В този смисъл неморалното би било обратното на всичко това и следователно анти-ценност.

Вижте също Antivalues.

Следователно неморалността включва действие или наблюдение на поведение, което нарушава ценностите и вярванията на обществото. По този начин неморалните действия биха били лъжа, кражба, измама, измама, предателство, предателство, несправедливост и т.н.

По този начин е неморално да изневеряваме на изпит, да лъжем родителите си, да обвиняваме другите за грешките си, да имаме двама партньори едновременно, без те да знаят, да работим за компания и едновременно за конкуренцията, сред много други неща ..

Тагове:  Изрази - Популярни Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки